Advokat Odd Jo Forsell

Odd Jo Forsell
Født i 1961.
Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1986.

Yrkeserfaring:

– Dommerfullmektig ved Ryfylke tingrett i nærmere 3 år
– Over 20 år som advokat

Hovedarbeidsfelt:

– Forretningsjus
– Kontraktsrett
– Reguleringssaker
– Byggesaker
– Arverett
– Konkurs
– Fast eiendom

Tillitsverv:

– Stavanger bystyre (H) siden 1991
– Kommunalstyret for Kultur og idrett
– Leder Stavanger Høyre
– Leder kontrollkomiteen for Sparebanken 1 SR-Bank ASA
– Leder kontrollkomiteen for Sparebanken 1 SR-Finans AS
– Styret for Rogaland teater AS
– Leder av representantskapet i IVAR IKS
– Leder av styret for Sør-Rogaland krets av Den Norske Advokatforening fra 2005-2010.
– Medlem av representantskapet for Den Norske Advokatforening fra 2005-2010.
– Tidligere medlem av Advokatforenings lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål
– Tidligere medlem av Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger kommune (utvalg for regulerings- og byggesaker)

Forsell har for øvrig hatt en rekke verv tillitsverv som folkevalgt i Stavanger og har i den forbindelse bred erfaring fra kommunal virksomhet i nærmere 20 år, bl.a. Kommunalstyret for tekniske driftstjenester, Kommunalstyret for skole og barnehager, leder av ligningsnemnda, medlem av overligningsnemnda og leder av skatteutvalget.

E-post: forsell@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mob: 90 99 45 02