Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med arbeidsrett og menneskerettigheter som fordypningsfag og arbeidstakers ytringsfrihet som tema for masteravhandlingen. Tilleggsutdanning i skatterett og påtalerett fra Universitetet i Bergen. Journalistikk fra Universitetet i Stavanger. 

Yrkeserfaring:

•  Advokat i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

•  Juridisk saksbehandler i Forbrukerrådet

•  Journalist i Stavanger Aftenblad

Hovedarbeidsområder:

•  Arbeidsrett

•  Mangler ved fast eiendom (tvister som oppstår etter kjøp av nye/brukte hus og hytter og som følge 
    av håndverkertjenester)

•  Kontraktsrett

•  Erstatningsrett

•  Opphavsrett

• Arverett (herunder norske-spanske arveoppgjør med håndtering av fast eiendom i Spania)

• Entrepriserett (herunder rådgivning i byggeprosjekter)

• Eiendomsoppgjør

E-post: berentsen@stavangeradvokatene.no

Tlf: 51 93 99 66

Mobil: 92 85 71 83