Etter nesten 32 år i Projure, begynte jeg i kontorfellesskapet Stavangeradvokatene den 1. mars 2019.

Jeg har i over 25 år arbeidet utelukkende med personskader- og sykdom, dvs. alle helseplager som kan gi grunnlag for et krav mot forsikringsselskaper, NAV, staten eller andre. Det vanligste er trafikkskader, yrkesskader, feilbehandling i helsevesenet, voldsskader og ren forsikring.

Særlig arbeider jeg mye med såkalte listesykdommer, dvs. sykdom som likestilles med yrkesskade. Det gjelder bl.a. lungesykdommer som følge av finfordelte stoffer, f.eks. kreft som følge av asbest på jobb. Reglene dekker også noen hudsykdommer, sykdom som følge av forgiftning, stråling, støy, vibrasjonsverktøy, trykkendringer og i visse tilfeller smitte.

Jeg har vært medlem av Erstatningsnemnda for voldsofre fra 2004 til 2017.

E-post: sandvold@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mob: 97 17 56 80