Advokat Cathrin Wedul Sæter

Cathrin Wedul Sæter påtar seg prosedyre og meklingsoppdrag innen flere sivilrettslige områder. Hun har i tillegg til sin juridiske kompetanse også bakgrunn innen økonomi/administrasjon. Hennes fokus er å bistå klientene med å komme frem til de gode løsningene, enten behovet dekkes ved juridisk veiledning, prosedyre eller mekling.

Cathrin arbeider med:

  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Skatterett
  • Arverett
  • Familierett

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Meklingsakademiet – Autorisert advokatmekler

Yrkeserfaring:

2011-2017  Deloitte Advokatfirma AS
2007-2011 Skattekontoret i Stavanger

 

E-post: saeter@stavangeradvokatene.no
Mob: 450 37 063