Født i 1977.

Juridiske embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 2006.

Yrkeserfaring:

2019 – d.d. : Advokat – Egen praksis. Fra 1. februar 2024 i kontorfellesskap med Stavangeradvokatene

2019 – d.d. : Sensor for juridiske studenter ved Universitetet i Stavanger.

2016 – 2019: Fylkesnemndsleder, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (nå Barneverns- og helsenemnda).

2014 – 2016: Dommerfullmektig, Fredrikstad tingrett.

2008 – 2014: Førstekonsulent/rådgiver, Sivilombudsmannen.

2007 – 2008: Førstekonsulent, Kredittilsynet (nå Finanstilsynet).

2007: Fagkonsulent, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

2005 – 2006: Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

2004: Sommerjobb som fengselsbetjent, Stavanger fengsel. 

Arbeidsområder:

Harald sine spesialområder er strafferett (forsvarer og bistandsadvokat), barnerett (barnevernssaker- og foreldretvister), utlendingsrett og helserett. Han har bred prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett, barneverns- og helsenemnda (tidligere fylkesnemnda) og kontrollkommisjonenene. Han er også eksamenssensor for juridiske studenter ved Universitetet i Stavanger.

Se hva tidligere klienter skriver om Harald på Advokatguiden:

www.advokatguiden.no/advokat/17219-harald-sondena-jacobsen

E-post: jacobsen@stavangeradvokatene.no

Tlf: 51 93 99 66

Mobil: 922 12 422   

Om oss