Født i 1969.

Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo i 1997.

Yrkeserfaring:

Hovedarbeidsfelt:

Tillitsverv:

Diverse styreverv – Den Norske Advokatforening Sør-Rogaland krets (9 år ).

E-post: alford@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mob: 95 70 03 31