Juridisk embetseksamen fra Universitet i Bergen og økonom fra UIS.

Yrkeserfaring:

Arbeidsområder:

Verv:

E-post: jaeger@stavangeradvokatene.no
Tlf: 95947322