Elisabeth Fjeld jpg.
Født i 1963.

Juridisk embetseksamen fra Universitet i Bergen og siviløkonom fra NHH.

Yrkeserfaring:

Arbeidsområder:

E-post: fjeld@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mob: 90 83 10 88