Utdannelse:

Advokat Rolf B. Larsen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2005 .

Yrkeserfaring:

 • Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap hos Stavanger advokatene fra 01.05.2024
 • Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap hos Advokathuset i Stavanger i 2019 til 01.05.2024
 • Advokatfirmaet EndresenBrygfjeldTorall AS fra 2013 til 2019.
 • Advokatfirma Øglænd & Co AS fra 2010 til 2013
 • Skatteoppkreveren i Askøy og Stavanger 2007 – 2010.
 • Forsvaret 1994 – 1999.
 • Fast hjelpeverge for Fylkesmannen i Rogaland fra 2010.

 

Arbeidsområder:

 • Kjøpsrett og forbrukerett: Løsning av tvister og bistand ved reklamasjoner som gjelder kjøp og salg både for private og næringsdrivende. Alle typer kjøp av varer eller tjenester, herunder bruktbil, håndverkertjenester eller avtaler om leveranser.

 • Strafferett: Forsvareroppdrag og oppdrags som bistandsadvokat i straffesaker.
 • Barnevern: Det gis gratis rådgivning for private parter i alle typer barnevernssaker, både før og etter eventuelle inngrep fra barnevernet.
 • Offentlig rett: Herunder rådgivning og klager mot avgjørelser  fra det offentlige bla.i UDI- og NAV-saker.
 • Arv- og familierett: Testamenter, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, barnesaker og samværsavtaler mv.
 • Arbeidsrett: Rådgivning og bistand for arbeidstagere og arbeidsgivere ved varsel, drøftelsesmøter eller forhandlingsmøter. Advokatbistand ved ugreie i arbeidsforhold og oppsigelser eller avskjed.
 • Avtale og kontraktsrett: Utarbeidelse av avtaler og kontrakter, kontrakts gjennomgang og rådgivning forut for avtaleinngåelse. Rådgivning og bistand ved avtalebrudd. Vurdering og oppfølging av reklamasjoner og sanksjonsmuligheter innenfor din avtale.
 • Fast eiendoms rettsforhold: Bistand og representasjon for kjøper eller selger av fast eiendom. Forsikringssaker, reklamasjoner og alle slags mangelsaker. Saker etter bustadoppføringsloven vedrørende nybygg.

 

Samarbeidsadvokat for LO i Stavanger og Omegn

Advokat Rolf Larsen har avtale med LO i Stavanger og Omegn om å bistå deres medlemmer med juridisk rådgivning som del av medlemstilbudet. Tilbudet innebærer råd og veiledning innenfor det juridiske fagområdet overfor det enkelte medlem organisert i LO i Stavanger og Omegn.

Advokaten stiller opp vederlagsfritt for orientering innen formålet i inntil 30 minutter pr. henvendelse på telefon, mail eller ved personlig frammøte. 

Kjøp av ytterligere advokattjenester avtales særskilt og gir følgende rabatterte pris: kr.  1240,- eks. mva. pr. time, på nivå med øvrige medlemstilbud gjennom LO favør underveis i avtaleforholdet.

Vennligst opplys om ditt LO-medlemskap for å benytte tilbudet.

Advokaten stiller opp vederlagsfritt for rådgivning i alle typer barnevernsaker.

E-post: larsen@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mob: 90 87 19 77