Født i 1962.

Utdannelse:

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1987.

Yrkeserfaring:

Arbeidsområder:

Strafferett og barnevern.

E-post: kroken@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mob: 90 75 92 60