Advokat Anne Kroken

Født i 1962.

Utdannelse:

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1987.

Yrkeserfaring:

  • Konsulent hos Fylkesmannen i Rogaland
  • Konsulent hos Fylkeslegen i Rogaland
  • Konsulent i Helsedirektoratets kontinentalsokkelavdeling
  • Politiinspektør ved Stavanger politikammer
  • Dommerfullmektig i Stavanger tingrett

Arbeidsområder:

Strafferett og barnevern.

E-post: kroken@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mob: 90 75 92 60