Konkurs

Her kommer det mer informasjon om temaet konkurs, for spørsmål vedrørende dette ta kontakt på telefon eller e-post. Tlf: 51 93 99 66 E-post: post@stavangeradvokatene.no.

Read More

Bistandsadvokat

Har du vært utsatt for en straffbar handling, kan du få oppnevnt bistandsadvokat. Det gjelder både for den fornærmede og de etterlatte. Salær til bistandsadvokat dekkes av det offentlige. Bistandsadvokaten skal hjelpe til med informasjon, råd og veiledning før anmeldelse, under anmeldelse og under etterforskingen av en straffesak. I tillegg bistår advokaten den fornærmede under […]

Read More

Eiendom | Byggesøknad

Eiendom | Mangler ved eiendom Byggetillatelse, eller rammetillatelse som det nå heter, og reguleringsplaner gis etter plan-og bygningsloven. Regelverket er omfattende og komplisert med ulike forskriftskrav i tillegg, bla. byggeforskriften TEK10. Mange opplever at naboer klager, og vil derfor enten som byggherre eller nabo ha behov for advokatbistand. Vi bistår i slike saker. Advokat Forsell […]

Read More

Familierett

Familierett behandler rettsregler innad i familien. Vi har spesialkompetanse på området. Sentrale områder er Ektepakter og samboerkontrakter Fordeling av formuen ved samlivsbrudd Barnefordeling – hvor barnet skal bo fast, samværsrett Ektepakter og Samboerkontrakter Ektepakt Formuesforholdet mellom ektefeller reguleres av Ekteskapsloven (Lov 04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap). Lovens hovedregel er felleseie om ikke annet er […]

Read More

Barnevern

Barnevern Utgangspunktet er at barn skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre. Mange foreldre opplever perioder i livet som kan være vanskelige. Det kan være pga samlivsbrudd, rus, psykiske problemer, dødsfall eller at det generelt blir for mye på en gang i hverdagen. Da kan barnevernet være en god støtte. I noen tilfeller beslutter […]

Read More

Strafferett

Blir du siktet i en straffesak har du som regel krav på advokatbistand dekket av det offentlige. Er du pågrepet av politiet skal du så langt som mulig ha dekket forsvarer med en gang det er klart at du ikke vil slippe ut igjen innen 24 timer. Stavangeradvokatene har lang og bred erfaring innenfor strafferett. […]

Read More

Arbeidsrett

Vi er spesialister innen arbeidsrett og bistår både ansatte og store og mindre arbeidsgivere. Hva enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker tilsier erfaringen at det kan være viktig å innhente råd fra advokat så tidlig som mulig. Du er velkommen til å kontakte oss for en prat om din sak. Vi bistår innen følgende felter […]

Read More