Erstatningsrett

Erstatningsrett

Erstatning for personskade eller sykdom kan komme fra mange kilder. Utfordringen er ofte å avklare hvor det kan være en eller annen dekning til en som er skadet eller syk. NAV har ofte ytelser som gis uavhengig av årsak. I tillegg kan erstatning fra staten eller forsikringsselskaper være aktuelt.  Som regel må da tre grunnvilkår […]

Konkurs

Konkurs

Her kommer det mer informasjon om temaet konkurs, for spørsmål vedrørende dette ta kontakt på telefon eller e-post. Tlf: 51 93 99 66 E-post: post@stavangeradvokatene.no.

Kontraktsrett | Entreprise

Stokkete | Dreamstime.com

Her kommer det mer informasjon om temaet kontraktsrett l entreprise, for spørsmål vedrørende dette ta kontakt på telefon eller e-post. Tlf: 51 93 99 66 E-post: post@stavangeradvokatene.no.

Bistandsadvokat

Har du vært utsatt for en straffbar handling, kan du få oppnevnt bistandsadvokat. Det gjelder både for den fornærmede og de etterlatte. Salær til bistandsadvokat dekkes av det offentlige. Bistandsadvokaten skal hjelpe til med informasjon, råd og veiledning før anmeldelse, under anmeldelse og under etterforskingen av en straffesak. I tillegg bistår advokaten den fornærmede under […]

Eiendom | Byggesøknad

  Byggetillatelse, eller rammetillatelse som det nå heter, og reguleringsplaner gis etter plan-og bygningsloven. Regelverket er omfattende og komplisert med ulike forskriftskrav i tillegg, bla. byggeforskriften TEK10. Mange opplever at naboer klager, og vil derfor enten som byggherre eller nabo ha behov for advokatbistand. Vi bistår i slike saker. Advokat Forsell har vært medlem av […]

Familierett

Familierett

Familierett behandler rettsregler innad i familien. Vi har spesialkompetanse på området. Sentrale områder er Ektepakter og samboerkontrakterFordeling av formuen ved samlivsbruddBarnefordeling – hvor barnet skal bo fast, samværsrett Ektepakter og Samboerkontrakter Ektepakt Formuesforholdet mellom ektefeller reguleres av Ekteskapsloven (Lov 04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap).Lovens hovedregel er felleseie om ikke annet er avtalt. Skal det […]

Barnevern

Radoslaw Kostka | Dreamstime.com

Barnevern Utgangspunktet er at barn skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre. Mange foreldre opplever perioder i livet som kan være vanskelige. Det kan være pga samlivsbrudd, rus, psykiske problemer, dødsfall eller at det generelt blir for mye på en gang i hverdagen. Da kan barnevernet være en god støtte. I noen tilfeller beslutter […]

Bedriftsrådgivning | Selskapsrett

Bedriftsrådgivning | Selskapsrett

Stavangeradvokatene har lang og bred erfaring innen selskapsrett og bedriftsrådgivning. Vi bistår små og mellomstore bedrifter. Det kan være alminnelig kontraktsrett, eiendomsrett, kjøp og salg av bedrifter (due dilligence m.v.), emisjoner, fusjoner/fisjoner restrukturering, transaksjoner, oppstart og avvikling av selskaper, skattespørsmål, arveplanlegging, pengekrav, offentlige ansettelser.

Strafferett

Strafferett © Rogalands Avis

Blir du siktet i en straffesak har du som regel krav på advokatbistand dekket av det offentlige. Er du pågrepet av politiet skal du så langt som mulig ha dekket forsvarer med en gang det er klart at du ikke vil slippe ut igjen innen 24 timer. Stavangeradvokatene har lang og bred erfaring innenfor strafferett. […]