Arbeidsrett © Dmitry Kalinovsky | Dreamstime.com

Vi er spesialister innen arbeidsrett og bistår både ansatte og store og mindre arbeidsgivere.

Hva enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker tilsier erfaringen at det kan være viktig å innhente råd fra advokat så tidlig som mulig. Du er velkommen til å kontakte oss for en prat om din sak.

Vi bistår innen følgende felter innen arbeidsrett:

· Ansettelse

· Arbeidsforholdet mens ansatt, herunder lønn, arbeidstid, feriepenger, ferie, tariffavtale, personalhåndbok, advarsel, HMS, pensjon, forsikring, midlertidig ansatte, vikarer

· Oppsigelse

· Permittering

· Virksomhetsomlegginger/omstilling, herunder nedleggelse, nedbemanning, oppkjøp og virksomhetsoverdragelser.

· Tariffavtaler, herunder allmengjøring av tariffavtale

· Konkurranseklausuler

· Utenlandske arbeidstakere

· Internasjonale arbeidsforhold/arbeid over landegrenser

· Konflikthåndtering. Tvisteløsning, forhandlinger, sluttavtaler, rettssaker og rettsmekling