Strafferett © Rogalands Avis

Blir du siktet i en straffesak har du som regel krav på advokatbistand dekket av det offentlige. Er du pågrepet av politiet skal du så langt som mulig ha dekket forsvarer med en gang det er klart at du ikke vil slippe ut igjen innen 24 timer.

Stavangeradvokatene har lang og bred erfaring innenfor strafferett. Dette gjelder alle typer straffesaker. Eksempler er voldssaker, sedelighetssaker, overgrepssaker, promillesaker, voldtektssaker, narkotikasaker, bedragerisaker, herunder trygdebedrageri.
Vår rolle er å bistå under hovedforhandling dersom det blir tatt ut tiltalt. Da er det det vår oppgave å få frem all rimelig tvil som skal komme tiltalte til gode.
Videre skal forsvarer være den mistenkte/siktedes talerør i alle relevante sammenhenger. Dette gjelder blant annet å ha samtaler med den mistenkte/siktede for å forsøke å finne ut hva det straffbare forhold dreier seg om.
Forsvarer vil også orientere mistenkte/siktede om de aktuelle bestemmelsene i straffeloven. Forsvarer vil diskutere og gi råd i ulike spørsmål, for eksempel siktedes valg om å forklare seg eller la være.
Som hovedregel har siktede selv rett til å velge sin forsvarer. Dersom siktede velger forsvarer utenfor rettskretsen, vil siktede som oftest måtte dekke ekstrautgiftene et eksternt forsvarervalg medfører.