Advokatfellesskapet Stavangeradvokatene tilbyr advokattjenester til privatpersoner og bedrifter.

Vi vektlegger høyt faglig nivå og engasjement til en fornuftig pris. Vi er opptatt av tilgjengelighet for våre klienter. Sammen med klient skaper vi gode resultater.
Våre advokater har bred og lang prosedyreerfaring. I tillegg er vi gode på mekling og forhandlinger.
Våre advokater tilbyr tjenester innen en rekke områder som fast eiendom, arbeidsrett, bygg -og entreprise, byggesøknader/reguleringsplaner, barnevern, arv og dødsboskifter, skifteoppgjør ved samlivsbrudd, barnefordeling, bistandsadvokat, konkurs, forretningsjuss.

PRISER OG VILKÅR

I mange saker er det ordninger for å få dekket advokatutgiftene. Vi hjelper deg med å finne ut om du har krav på å få dekket advokatutgiftene dine og eventuelt søke for deg.
Fri rettshjelp

I noen tilfeller dekker det offentlige utgifter til advokat. Dette gjelder for eksempel i husleiesaker, barnefordelingssaker, deling av formuen ved samlivsbrudd m.fl. Ordningen har som vilkår at man ligger under gjeldende inntekts- og formuesgrense. Informasjon om ordningen finner du på Fylkesmannens nettsider eller på frirettshjelp.no

Forsikringsdekning

I flere type saker, bl.a. mangelssaker ved husleiekjøp, dekker villa- og innboforsikring advokatutgifter.

Fagforening

Noen fagforeninger tilbyr advokathjelp via medlemsskapet, evt. at fagforeningen dekker ekstern advokat.

Oppdragsinformasjon og prisvilkår

Før vi starter arbeidet, vil du få en skriftligoppdragsbekreftelse med timepris for dette konkrete oppdraget.