Anne Kroken

Advokat Anne Kroken

Født i 1962.
Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1987.
Yrkeserfaring:

  • Konsulent hos Fylkesmannen i Rogaland
  • Konsulent hos Fylkeslegen i Rogaland
  • Konsulent i Helsedirektoratets kontinentalsokkelavdeling
  • Politiinspektør ved Stavanger politikammer
  • Dommerfullmektig i Stavanger tingrett


Arbeidsområder:
Strafferett og barnevern.

E-post;anne@annekroken.no
Tlf;51 93 99 66
Mob;90 75 92 60