Elisabeth Fjeld

Advokat og siviløkonom Elisabeth Fjeld

Født i 1963.
Juridisk embetseksamen fra Universitet i Bergen og siviløkonom fra NHH.
Yrkeserfaring:

 • Advokatfirma Helliesen_Kvernberg AS og Stavangeradvokatene.
 • Som økonom har Fjeld arbeidet med strategisk planlegging, investeringsanalyse og økonomistyring i Statoil, Rogaland fylkeskommune og Kvinnherad kommune.
 • Fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett

Arbeidsområder:

 • Familierett. Fjeld har fordypning i fordeling av formue ved skilsmisse.
 • Arverett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Eiendomsrett
 • Bygningsrett
 • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder reklamasjoner
 • Dødsbo
 • Fast bistandsadvokat for Stavanger tingrett
E-post;fjeld@stavangeradvokatene.no
Tlf;51 93 99 66
Mob;90 83 10 88