Reklamasjon
Derom du har kjøpt bolig, kan det være at du har krav på prisavslag, erstatning eller heving dersom det er feil eller mangler ved boligen. Eksempler kan være sopp, råte, mus/rotter, fukt, vanninntrenging, lekkasjer, arealsvikt, manglende parkering, mangler ved elektrisk anlegg. Ofte vil slike saker være dekket av rettshjelpsforsikring, slik at forsikringsselskapet ditt dekker advokatutgiftene, med unntak av egenandelen. Vi har lang og bred erfaring på feltet både på kjøper- og selgersiden.

Tomtefeste
Ved tomtefeste leies grunnen ut og leietakeren, eller festeren, har rett til å oppføre bygning på tomten. Menge hytteeiere, på fjellet eller ved sjøen har en festeavtale med grunneier.
Tomtefeste er et komplisert rettsområde med flere lovendringer de siste årene, og flere dommer som har betydning.
Flere festere ønsker å innløse tomten. Her er det viktig å kjenne reglene både av hensyn til rettigheter, frister og innløsningsbeløp.

Naboforhold
Fra tid til annen oppstår det uenigheter mellom naboer om eiendomsgrenser, et tre som er til sjenanse, eller f. eks. en aktivitet som medfører støy. Naboloven hjemler viktige regler på området. Vi kan bistå i utformingen av krav, søksmål eller forhandlinger.

Kontraktsrett / Entreprise
Et kontraktsbrudd eller kontraktsmislighold kan oppstå om så en bolig eller et bygg skal oppføres etter bustadoppføringsloven eller Norsk Standard (NS) kontrakt. Vi bistår både private og byggefirmaer /entreprenører i tolkningen av kontrakter og forfølgelse av krav.

Kanskje du eller din bedrift ønsker juridisk bistand i utformingen av en avtale innen entreprise eller et annet fagfelt? Flere av våre advokater har utforming av kontrakt som fagområde.

Tingsrett
Om du eier eller har rettigheter i fast eiendom kan vi bistå i å vurdere innholdet og omfanget av rettighetene. Dette kan gjelde f. eks. en veirett, adkomstrett, båtrett, bryggerett eller brønnrett. Vi hjelper deg også med å sikre en eksisterende rettighet.

Leie av lokaler
Om du eier eller leier lokaler enten i næring eller privat, kan vi bistå i å vurdere avtalens innhold eller i utformingen av en oppsigelse eller andre krav.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *