Gunnar Øystein Helgevold

Advokat Gunnar Øystein Helgevold

Født i 1955.
Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo


Yrkeserfaring
:

 • Politiadvokat
 • Har tidligere jobbet flere år som polititjenestemann, herunder som etterforsker.
 • Tidligere elitespiller og trener i håndball
 • Advokat i Phillips Petroleum Company Norway
 • Advokat hos Advokatfirma Selmer, Mauritsen & Co
 • Dommerfullmektig ved Stavanger byfogdembete og Sandnes sorenskriverembete
 • Fast forsvarer for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett
 • Alminnelig praksis

Tillitsverv:

 • Leder av apellutvalget i Norges Håndballforbund

Hovedarbeidsfelt:

 • Strafferett
 • Barnevern
 • Arbeidsrett
E-post;
helgevold@stavangeradvokatene.no
Tlf;
51 93 99 66
Mob;90 58 26 77