Utdannelse:

• 2003 – King’s College London, Master of Law – konkurranserett, internasjonal handel og internasjonal naturressursrett
• 1995 – Universitetet i Tromsø, Juridisk embetseksamen
• 1991 – Universitetet i København, Spesialfag: EU-rett, forhandlingsteknikk og alternativ tvisteløsning

Yrkeserfaring:

• 2013 – Stavangeradvokatene, Kontorfelleskap / advokat.
• 2005 – 2013 Vierdal Advokatfirma AS, Partner / advokat
• 1999 – 2005 Vierdal, Aakre, Bie & Monsen, Advokat
• 1998 – 1999 Jæren tingrett, Dommerfullmektig
• 1996 – 1997 Vierdal, Aakre, Bie & Monsen, Advokatfullmektig

Hovedarbeidsområder:

• Forretningsjus
• Kontraktsrett
• Fast eiendom
• Restrukturering/insolvens
• Generasjonskifte

Nåværende verv:

• Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.
• Diverse styreverv

E-post: karlsen@stavangeradvokatene.no
Tlf: 51 93 99 66
Mobil: 40 00 00 50